Deodatta V. Shenai-Khatkhate

Scientist and Inventor


"w sprawach serca i emocji, mimo najlepszych intencji i rozległych oceanów głębokiej miłości wewnątrz, nikt jeszcze nie był w stanie kochać nikogo sposób każdy chce być kochany. a to ciekawe paradoksalne aspekt miłości!"

© Quotes.net