J. Vialua


"Ei thi tawhta pasôna daihti eina vaw hnei pyly aw ei."

© Quotes.net