Jawar Mohammed

Jawar Mohammed (Oromo: Jawaar Mahaammad, born 12 May 1986) is an American, political analyst, and oromo activist.


"Quba natti qabuu mitti Qabsoo Oromootiif jecha qawweelle yoo natti qaban Daqiqaa tokkofuu ijaa hin limsadhu"

© Quotes.net